Hva gjør du som leder når en av dine ansatte rammes av en personlig krise?
Hvordan håndterer du vanskelige situasjoner som berører alle på arbeidsplassen?


Kriseportalen gir alle med personalansvar trygghet til å handle.

Hvordan ta vare på dine ansatte?

 Kriseportalen finnes for bedrift & organisasjon, skole og barnehage, og har allerede 23 000 brukere.

sykdom ▪ konflikter ▪ ulykke ▪ trakassering ▪ dødsfall ▪ mobbing ▪ trusler

rusmisbruk ▪ seksuelle overgrep ▪ samlivsbrudd ▪ kriminalitet blant ansatte

familiære forhold ▪ flerkulturelle utfordringer ▪ omstilling ▪ m.m.

Alltid tilgjengelig

Enkelt tilgjengelig i nettleseren på datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. 

Oppdatert

Temabank med over 60 situasjoner og stadig nytt innhold gjennom nye erfaringer, forslag fra brukere og aktuelle hendelser.

Praktisk verktøy

Få raskt oversikt over prioriterte tiltak, gjøremål og ansvarlige. En systematisk håndtering som ivaretar alle involverte.

Fri kundestøtte

Få fri teknisk kundestøtte over telefon og e-post for alle brukere.

Trygghet til å handle

Få tilgang til et oppdatert verktøy for håndtering av 

kriser og uønskede hendelser.

Kriseportalen leveres av Personalomsorg AS 

Vi har i over 20 år hjulpet norske virksomheter med å ta vare på sine medarbeidere gjennom samtaletilbud for ledere og ansatte, kompetanseheving og praktiske verktøy. 

Espen Holm, daglig leder, Personalomsorg AS

Espen Holm portrett

Å ta vare på sine ansatte i vanskelige situasjoner er en god investering for virksomheten. Først og fremst på det menneskelige plan, men også med tanke på økonomi og omdømme.

Olav Holst-Dyrnes , administrerende direktør, Ekornes 

Mangeårig kunde av Personalomsorg:

De beste rådene

Vi har samlet lovverk, teori og erfaring i over 20 år. Det gir konkrete råd for når, hvem, hva, hvordan og hvorfor. 

Aktuelle temaer

Kriseportalen tar for seg hele spekteret - fra hverdagskrisene som hver enkelt ansatt opplever til de store kollektive hendelsene som rammer mange.

"De nødvendige samtalene"

I tillegg til prosedyrer og retningslinjer for praktisk håndtering finnes hjelpemidler for å gjennomføre nødvendige samtaler med ansatte i konkrete situasjoner.

Kriseportalen for bedrift & organisasjon ble lansert i 2019. Fra før er Kriseportalen markedets ledende verktøy for håndtering av kriser og uønskede hendelser i skole- og barnehage, med over 23 000 brukere.

Virksomheter med over 50 ansatte bes ta kontakt direkte for eget tilbud tilpasset deres organisasjon. 


TLF 92498080

/ espen@personalomsorg.no

Er dere en stor virksomhet?

©2019 Kriseportalen
En tjeneste fra Personalomsorg AS.