Sykdom

Alvorlig eller akutt sykdom kan oppstå på arbeidsplassen, på arbeidsreise, i barnehage og skole og på tur. Sykdom kan også ramme nær familie og i hjemmet. Dette vil stille krav til arbeidsgiver, skolen eller barnehagen. De syke og pårørende skal ivaretas og kolleger, medelever og barn skal følges opp.