Barnehage

Et komplett system for barnehagens håndtering av kriser og uønskede hendelser, som tar vare på alle involverte når krevende situasjoner oppstår: barn, ansatte, foresatte og omgivelsene.

Det er store krav til systemer for krisehåndtering i norske barnehager. Kriseportalen.no møter disse kravene.

Vi behandler både individuelle kriser og hendelser som rammer hele eller deler av barnehagen. Portalen er svært praktisk rettet, og involverer alle ressurser på og omkring barnehagen.

Kriseportalen.no er en videreutvikling av, og erstatter, vår populære “Kriseperm for Barnehagen”, som er brukt av flere tusen norske barnehager. I tillegg til de akutte hendelsene, behandler portalen også     forebyggende og langsiktige tiltak, samt en rekke temaer som ikke finnes i permen.  

Tjenesten er internettbasert, og er tilgjengelig fra alle datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner med internett-tilgang. Innholdet på kriseportalen.no er bygd på en fast metodikk, som gjør tjenesten svært enkel å bruke for alle ansatte.
 
Kriseportalen.no BARNEHAGE er en abonnementsordning som tar for seg:

 • forebyggende, akutt og langsiktig oppfølging av alle aktuelle temaer
 • hjelpemiddelbank med henvisninger til litteratur og audiovisuelle hjelpemidler
 • opplegg for bearbeiding av reaksjoner, individuelt og i grupper
 • en rekke skjemamaler for utfylling, samt brevmaler på bokmål og nynorsk
 • hjelpemidler til barnehagens HMS-arbeid
 • utskriftsmal til en fysisk akuttmappe

Som abonnent får barnehagen:

 • tilgang til kriseportalen.no BARNEHAGE for alle ansatte
 • gratis faglig og teknisk kundestøtte per telefon og e-post
 • MAGASINET kriseportalen.no utgitt fire ganger i året
 • nyhetsbrev med konkrete råd ved spesielle hendelser
 • aktualitetsstoff gjennom vår Facebook-side

Du finner en fullstendig presentasjon av metodikk og temaer i vår BROSJYRE

Pris

Pris for per enhet/barnehage kr 2615,-
Prisen er eks. mva., og gjelder for ett år.
Egne priser for sammenslutninger og kommune- og fylkesavtaler.

Gå til bestillingsskjema

Kontakt oss for prøvetilgang eller demo:
kundeservice@kriseportalen.no eller 70 24 50 60