Bedrift og organisasjon

Trygghet til å handle når krisen rammer

De ansatte er virksomhets viktigste ressurs. Kriseportalen BEDRIFT & ORGANISASJON hjelper ledere og personalansvarlige med å ta vare på de ansatte i vanskelige situasjoner. Dette er en god investering for virksomheten: først og fremst på det menneskelige plan, men også med tanke på økonomi og omdømme.

Kriseportalen BEDRIFT & ORGANISASJON er et verktøy som hjelper ledere å sette inn riktige tiltak i prioritert rekkefølge, med den rette ansvarlige – innenfor gjeldende lovverk.

Ansatte opplever krevende situasjoner både på arbeidsplassen og utenom arbeidstiden. Det vil berøre den ansatte så sterkt at det påvirker arbeidsutførelsen, enten med redusert kapasitet eller sykemeldinger. Vi er ett menneske, og det som skjer i privatlivet, berører også jobben.

Kriseportalen BEDRIFT & ORGANISASJON gir alle med personalansvar trygghet til å ta ansvar og handle i disse situasjonene. Det kan være individuelle kriser, situasjoner som rammer noen få, eller større kollektive hendelser. Det går ut over de ansatte som er berørt, men også arbeidsgiver, kolleger, pårørende og omgivelsene. I alvorlige tilfeller må man også håndtere media.

Det handler om å bry seg, og ha mot til å ta grep og gjennomføre de nødvendige samtalene innenfor trygge rammer. Det skal gjøres på en respektfull måte, der den enkelte får mulighet til å ta ansvar for eget liv, med den tryggheten et omsorgsfullt arbeidsfellesskap kan gi.

Du finner en fullstendig presentasjon av metodikk og temaer i vår BROSJYRE

PRIS:  kr 710 /mnd. for virksomheter inntil 50 ansatte.

Prisen er eks. mva., og gjelder for ett års abonnement.
Egne priser for virksomheter med over 50 ansatte.

Gå til bestillingsskjema

Kontakt oss for prøvetilgang eller demo:
kundeservice@kriseportalen.no eller 70 24 50 60