Bestilling av abonnement

Personalomsorg AS ønsker deg velkommen som bruker av Kriseportalen!

Vennligst registrer opplysningene om eier av lisensen og administrator. Les deretter gjennom og godkjenn avtalevilkårene. Felter merket med rød stjerne er obligatoriske. Bestillingen fullføres ved å trykke "send" nederst.

Når bestillingen blir sendt inn, vil lisensen automatisk bli opprettet og brukernavn/passord bli tilsendt på administrators e-post. 

Priser

BEDRIFT & ORGANISASJON: Kr 710 /mnd. for virksomheter/avdelinger til og med 200 ansatte.
Virksomheter/avdelinger over 200 ansatte kan gjerne bestille lisens for å få umiddelbar tilgang til tjenesten, så vil vi raskt ta kontakt for et tilpasset tilbud. Alternativt kan man be om tilbud.

Egne priser for SKOLE og BARNEHAGE.

Registrere lisens

Velg type lisens:

Organisasjon
(til statistikk)
Administrator

LISENSVILKÅR
 

1. INNLEDNING

Disse lisensvilkårene («Vilkårene») gjelder lisens på Kriseportalen BEDRIFT & ORGANISASJON, Kriseportalen BARNEHAGE eller Kriseportalen SKOLE. 

En Bruker/Brukeren er: 

  • på Kriseportalen BEDRIFT & ORGANISASJON: en virksomhet eller avdeling med opptil 200 ansatte (egne vilkår for virksomheter med over 200 ansatte).
  • på Kriseportalen BARNEHAGE: en enkeltbarnehage (også ved kommunale avtaler).
  • på Kriseportalen SKOLE: en enkeltskole (også ved kommunale avtaler).

Alle Brukere vil ha en Administrator som administrerer lisensen hos Brukeren, og er Personalomsorg AS sin kontaktperson.

2. AVTALENS VARIGHET

En lisensavtale («Avtalen») inngås gjennom bestilling av lisens på www.kriseportalen.no. Disse Vilkårene utgjør automatisk en del av Avtalen. Avtalen løper med 12 måneders bindingstid og blir automatisk fornyet med nye tolv måneder hvis ikke Personalomsorg AS mottar skriftlig oppsigelse av Avtalen senest 1 måned før bindingstidens utløp.

3. HVEM KAN BRUKE LISENSEN

Alle ansatte hos Brukeren har gjennom en felles bruker tilgang til alt innhold på den tjenesten de har lisens på, og står fritt til å bruke, laste ned og lagre materiale for bruk hos Brukeren. 

En eventuell ikke-autorisert videredistribusjon av materiale eller innloggingsinformasjon utenfor Brukeren anses som brudd på disse Vilkårene og åndsverksloven, og kan medføre sperring av lisensen og erstatningsansvar.

4. OPPDATERING OG ENDRINGER

Personalomsorg AS er operatør av Kriseportalen, og leverandør av alt innhold på tjenesten. Ved vesentlige endringer av lovverk, forskrifter eller faglige tilrådinger, forplikter Personalomsorg AS seg til å sørge for nødvendige oppdateringer av faglig innhold på Kriseportalen, slik at innholdet er i tråd med endringene. Det er opp til Personalomsorg AS å vurdere hva som defineres som “vesentlige” endringer. 

5. PRISER

Priser på produkter og tjenester levert av Personalomsorg AS tar utgangspunkt i veiledende priser eks. merverdiavgift, og er gjenstand for årlig indeksregulering.

En eventuell prisøkning trer i kraft pr. 1. januar det påfølgende kalenderår, i tråd med SSBs konsumprisindeks.

Veiledende pris pr. måned faktureres forskuddsvis hvert år i sin helhet for 12 måneders bruk.

Eventuelle kampanje- og spesialpriser gjelder for bestilling av første års lisens der annet ikke er avtalt skriftlig. Ellers gjelder veiledende priser.