Dødsfall

Et dødsfall kan skje på arbeidsplassen, i skolen, i barnehagen, på tur/reise eller i fritiden. Som arbeidsgiver eller skole- og barnehageansatt kan håndteringen av et dødsfall være en vanskelig oppgave helt fra det formelle ansvaret til støtte og omsorg.