Familiære forhold

Både ansatte, elever og barn kan stå i tøffe situasjoner på hjemmebane som arbeidsgiver, skole eller barnehage må forholde seg til og håndtere følgene av. Dette kan være psykisk sykdom, økonomiske problemer, omsorgssvikt, kriminalitet og annet.