Flerkulturelle utfordringer

Norge er et flerkulturelt samfunn der mennesker fra mange ulike kulturer og land lever, jobber og går på skole og i barnehage sammen. Noen ganger oppstår utfordringer, misforståelser og konflikter grunnet kulturelle forskjeller. Som arbeidsgiver, skole- og barnehageansatt er det viktig å være bevisst på denne problemstillingen, og være i front av håndteringen av situasjonene som kan oppstå.