Rusmisbruk

Rusproblemet kan oppstå blant ansatte, blant elever eller i deres familier. Rusavhengighet er en sykdom. Når et medlem i familien blir avhengig, blir hele familien påvirket. Å ivareta og skaffe riktig hjelp til en med rusproblemer kan være en vanskelig oppgave.