Skole

Et komplett system for skolens håndtering av kriser og uønskede hendelser, som tar vare på alle involverte når krevende situasjoner oppstår: elever, ansatte, foresatte og omgivelsene. Tjenesten passer både grunnskoler og videregående skoler.

Det er store krav til systemer for krisehåndtering i norske skoler. Kriseportalen.no møter disse kravene.

Vi behandler både individuelle kriser og hendelser som rammer hele eller deler av skolen. Portalen er svært praktisk rettet, og involverer alle ressurser på og omkring barnehagen.

Kriseportalen.no er en videreutvikling av, og erstatter, vår populære “Kriseperm for Grunnskolen”, som er brukt av over 80 % av norske grunnskoler. I tillegg til de akutte hendelsene, behandler portalen også forebyggende og langsiktige tiltak, samt en rekke temaer som ikke finnes i permen.  

Tjenesten er internettbasert og tilgjengelig fra alle datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner med internett-tilgang, Innholdet på kriseportalen.no er bygd på en fast metodikk, som gjør tjenesten svært enkel å bruke for alle ansatte.
 
Kriseportalen.no SKOLE er en abonnementsordning som tar for seg:

 • forebyggende, akutt og langsiktig oppfølging av alle aktuelle temaer
 • hjelpemiddelbank med henvisninger til litteratur og audiovisuelle hjelpemidler
 • opplegg for bearbeiding av reaksjoner, individuelt og i grupper
 • en rekke skjemamaler for utfylling, samt brevmaler på bokmål og nynorsk
 • hjelpemidler til skolens HMS-arbeid
 • utskriftsmal til en fysisk akuttmappe

Som abonnent får skolen:

 • tilgang til kriseportalen.no SKOLE for alle ansatte
 • gratis faglig og teknisk kundestøtte per telefon og e-post
 • MAGASINET kriseportalen.no utgitt fire ganger i året
 • nyhetsbrev med konkrete råd ved spesielle hendelser
 • aktualitetsstoff gjennom vår Facebook-side

Du finner en fullstendig presentasjon av metodikk og temaer i vår BROSJYRE

Pris
Pris per enhet/skole er kr 3925,-

Prisen er eks. mva., og gjelder for ett år.
Egne priser for sammenslutninger og kommune- og fylkesavtaler.

Gå til bestillingsskjema

Kontakt oss for prøvetilgang eller demo:
kundeservice@kriseportalen.no eller 70 24 50 60