Spilleavhengighet

Arbeidsgiver må følge opp arbeidstakere som sliter med misbruk og avhengighet, da dette kan påvirke både arbeidsevne, sikkerhet og øvrige ansatte. Det medfører også behov for forebyggende tiltak, og disse skal inneholde hvilke krav som stilles til arbeidstaker.