Trakassering og mobbing

Ansatte, elever eller barn blir daglig utsatt for trakassering og mobbing på norske arbeidsplasser, skoler og barnehager. Dette påvirker trivsel og trygghet til mange enkeltmennesker og deres omgivelser. Arbeidsgivere, skole- og barnehageansatte trenger metodikk for å håndtere disse situasjonene, og det er krav og regler som må følges.