Trusselsituasjoner

Ulike trusselsituasjoner kan oppstå på arbeidsplassen, i skolen eller i barnehagen. Å håndtere slike hendelser krever en viss beredskap, og situasjonene kan være komplekse og krevende å håndtere for arbeidsgiver eller skole- og barnehageansatte.