Ulykke

En ulykke kan ramme ansatte, barn, elever eller pårørende. Håndtering av ulykker er krevende i hele spennet fra førstehjelp, formelle krav, å ivareta menneskene rundt og mediehåndtering.