Vold

Vold rammer både voksne, unge og barn i nære relasjoner, i barnehagen, på skolen eller på arbeidsplassen. Dette er lovbrudd som arbeidsgiver og skole- og barnehageansatte må ha kunnskap om å se tegn til. En voldsutsatt må ivaretas på en trygg måte, og en mistenkt for voldsutøvelse møtes med respekt.