Kriminalitet blant ansatte

Dette vil stille krav til arbeidsgiver, både i form av psykososial oppfølging av, og eventuelle reaksjoner mot, mistenkte. Det kan også være aktuelt med oppfølging av ansatte som er rammet av mistenktes handlinger, eller å jobbe med kultur og holdninger innad i virksomheten.