Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep rammer voksne, unge og barn i hjemmet, i barnehagen, på skolen eller og på arbeidsplassen. Dette er hendelser som statistisk sett rammer ofte og som er krevende å håndtere for arbeidsgiver, skole- og barnehageansatte. Både de som er utsatt for overgrep og mistenkte må ivaretas på riktig måte. Ikke minst er en god håndtering av omgivelser og media viktig.